Stagiul constituie o oportunitate de dezvoltare profesională și are ca scop facilitarea cunoașterii specificului activității în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare, al pieței de capital, al educației și incluziunii financiare, prin acumularea unor experiențe practice, menite să dezvolte abilitățile și deprinderile profesionale.
Persoanele interesate sunt invitate să aleagă una din subdiviziunile din cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare menționate mai jos, în funcție de interes și să depună dosarul de concurs.
1. Departamentul piața de capital
2. Departamentul juridic
3. Direcția supravegherea protecției consumatorilor
4. Direcția generală comunicare și educație financiară
Stagiul va avea o perioadă de până la 4 luni și urmează să înceapă pe 1 februarie 2024. Bursa lunară va constitui 3000 MDL net.
Termenul limită de depunere a dosarului este de 15 ianuarie 2024.
Dosarul de concurs trebuie să conțină:
● CV-ul candidatului, cu indicarea subdiviziunii pentru care aplică și o scurtă scrisoare de
motivare;
● copia buletinului de identitate;
● copiile diplomelor/certificatelor de studii/altor acte de studii obținute sau după caz,documentul care atestă faptul că este înmatriculat la o instituție de învățământ din Republica Moldova sau din străinătate;
● o declarație pe proprie răspundere, disponibilă în link-ul de mai jos;
● alte documente relevante privind activitatea de voluntariat, după caz.
Dosarul de concurs poate fi depus la adresele: office@cnpf.md și/sau natalia.cvasiuc@cnpf.md sau la sediul CNPF, adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77,mun. Chişinău, Serviciul resurse umane și integritate.
Pentru mai multe detalii accesați: www.cnpf.md/ro/stagii-6502.html

Published Wednesday December 13th, 2023